Dette er utleiekalenderen for Fister klubbhus. Hvis du ønsker å leie huset sender du en mail til følgende adresse: bygdaradet@gmail.com

Dersom du selv har gmail kan du gå til din kalender og lage en ny aktivitet. Her inviterer du bygdaradet@gmail.com som møtedeltaker. Hvis denne godtar invitasjonen blir aktiviteten lagt inn i utleiekalenderen.