22/2-18 Me gratulerar bygda, aksjonærar og alle aktørar i Joker og Merkur-programmet, samt alle frivillige som har bidratt med iherdig dugnad, med ny butikk! Ein stor takk til ordførar Bjørn Laugaland og Marit Sletten frå Mållaget for gode ord på åpningsdagen – og ikkje minst NRK som tilbrakte heile dagen sjå oss!

16/2-18 – Utrolig bra lesning om Fister i Dagens Næringsliv i dag! Igjen, ikkje mulig uten ildsjeler, Fisterheltar og ein sinnsyke heiagjeng – tusen takk seie me på vegne av heila Fister! lenke til artikkelen her.

5/2-18 – Då kan me informera om at me har fått to kjekke gutar med på laget; Alexander Svendsen og Martin Bergøy treff du hovudsakleg i helger og feriar – men du skal ikkje sjå vekk frå at du treff dei ein og annan gong utanom også! 😃

Vil også nytta høvet til å takka alle som har søkt på stillingane!

4/2-18 – Åpning av butikken: Torsdag 22/2 kl. 12:00 blir det åpning av Joker Fister🎉

Det vert offisiell åpning v/ordførar Bjørn Laugaland og Fister barnehage, kake og gode tilbud!

Meir info kjem etterkvart! 😄

8/1-18 – Torsdag 22.02. vert det opning av den nye Joker-butikken på Fister! Følg med for meir info, men set av dagen – me håpar at akkurat DU kjem!

Opningstider:

Måndag – torsdag 0900 – 1900, fredag 0900 – 2000 og laurdag 0900 – 1800

5/1-18 – Me søker ekstrahjelper til butikken!

Er du over 18 år og har lyst til å jobba på Joker Fister annankvar helg og i feriar?

Send søknad m/CV til abreiland85@hotmail.com snarast! 😀

5/12-17 – Då har me gleda av å meddele at Lijana Sukutiene og Linda Thomsen vert tilsette som medarbeidarar ved Joker Fister! Dette er to trivelege Fister-buar, som me gler oss til å få med på laget! 😃

Me vil óg nytta høvet til å takka alle som har søkt på stillingane!

16/11-17 – Fristen for medarbeidar-stillingane er ute og vi har mange aktuelle kandidatar. Vi gler oss til og snart kunne presentere fleire av dei tilsette ved Joker Fister.

3/11-17 – Då er stilling om ny butikkmedarbeidar utlyst – sjå stillingsutlysinga her:

27/10-17 – Vi er glade for no å kunne fortelje at Anne Marie Viken Espeland er tilsett som butikksjef på Joker Fister!

Fisterbuen Anne Marie har lang erfaring innan butikkfaget, og vi er sikre at butikk og kundar vil bli godt ivaretatt av ho.

Det er styret, minus styreleiar Annbjørg, som har vore i førarsetet med tilsetjing, med god hjelp frå ASAP Personal AS på Jørpeland og folk i Joker sentralt.

Det har vore ein god og ryddig prosess, med mange gode søkarar! Takk til ASAP, og takk til alle som søkte på stillinga.

I løpet av dei neste vekene kjem vi til å lyse ut medarbeidar-stilling(ar), så om du tenkjer at det kan vera noko for deg er det berre å sende inn ein søknad! 🙂

21/10 – Det går framover, og noko av det som gjerne viser mest igjen er at butikklokala er renska og gravemaskina på plass utføre! Dersom alt går etter planen vert det opning av ny butikk på Fister 1. mars 2018!

<<<<<<<<bknadsfristen for butikksjef-stillinga ute! Responsen har vore god, og det er fleire aktuelle kandidatar! Dette vert spanande!<<<<<<<<br det ting i butikken!

Laurdag 16.09. var det dugnad. All innredning og den gamle inngangen er fjerna! I tillegg er alt «buskaset» v/parkeringsplassen rydda! Tusen takk til ein fantastisk dugnadsgjeng!

<<<<<<<<bng etter butikksjef er ute nå:

<<<<<Kjenner du ein kommande butikksjef?<<<<<<<<bd oppstart av ny butikk på Fister går stadig framover! Driftsselskapet, Fister Butikkdrift AS, er under stifting og tilsetjingsprosessen rundt butikksjef er så smått i gong. I løpet av nærmaste framtid kjem annonsa ut, så om du har nokon du trur kunne vore den perfekte butikksjefen på Fister, må du tipse dei om å søkje!

11/08 – Det formelle arbeidet kring stifting av Fister Butikkdrift AS er no i oppstartfasen, og det vert generalforsamling for aksjonærane i september. Her vil det bli danna eit nytt styre, som mellom anna må starte prosessen kring tilsetjing av dagleg leiar til butikken. Målsetjinga til interimstyret og butikkgruppa er opning av ny butikk på nyåret, men nøyaktig tidspunkt vil me komma tilbake til!

03/08 – Oppdatering: Det kjem stadig inn fleire aksjar, noko vi er uendeleg glade for! Talet er no på 83 andelar! Sjå kjekk artikkel om resultater og veien videre til butikk i Strandbuen i går.Artikkel Strandbuen 03.08.2017 - Aksjeresultat og veien videre<<<<<<<<bs pr. 01.08. er 79 aksjer! Dette betyr at vi er svært nær målet vårt om 80 aksjeandeler, og kr 2 000 000.

Dei neste dagane kjem det forhåpentlegvis nokre fleire andelar, både pga. postgang og at nokre har gløymt å levere innan fristen. Men vi ynskjer også å framheva at alle som i siste liten har lyst å hiva seg på å teikna andelar fortsatt kan det, sjølv om den formelle fristen er ute! Jo fleire aksje-andelar me får inn jo meir robust økonomi får vi!

Takk for formidabel innsats, både fastbuande, hyttefolk, bedrifter og andre investorar! For eit fantastisk engasjement!

Vi oppdaterer nettsida etterkvart, men framdrifta i første omgang er eit møte i butikkgruppa førstkommande måndag 7/8, der vi legg planane for vegen vidare mot ny butikk på Fister!<<<<<<<<b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29/7 – Per i dag er det registrert 62 aksjeandeler á kr 25 000,-

27/7-17 – Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand og Fistervenn har signert for 2 aksjer. Han har ikkje noko i mot å siteres på sine motiver for sin investering: «Jeg engasjerer meg i dette tiltaket fordi jeg har et nært forhold til Fister gjennom 20 år. Har feiret 17.mai, vært på høymesse og løpt gjentatte ganger til Solbjør. Jeg gleder meg til å kjøpe is i en butikk jeg er deleier i, neste gang jeg kommer til Fister.»

<<<<<<<<br i dag er det registrert 56 aksjeandeler á kr 25 000,-

15/7-17 – Innspel om mulig verdistigning som følge av butikk frå Kjetil Helland, megler i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS:<<<<<<<<blutt si at en dagligvarebutikk har positiv innvirkning, både direkte og indirekte, på et samfunn. Det vil også gjøre det lettere å selge boliger og hytter. Det er vanskelig å si noe nøyaktig om en eventuell prisøkning som følge av at det etableres butikk, men jeg, som eiendomsmegler, er overbevist om at det har en betydning.»

<<<<<<<<bi dag er det registrert 39 aksjeandeler á kr 25 000,-

3/7-17 – I dag skal dei fleste ha fått et eksemplar av prospekt og følgebrev i posten! Følgebrevet inneheld nokre tankar om kvifor ein kan velga å investera, med blant anna spennade punkter som:

  • Lokalmat-hjørne med element frå dei første butikklokala på Fister (hjå «Tommen»)
  • Kaffi-krok inne i butikken, slik at me kan treffe og sjå kvarandre, og seie hei!
  • Levering av varer på døra, eller i hytta?
  • Lokalmat som kveite, laks, eplemost, ost, kjøtt, pølser og pålegg, brød, syltetøy osv.?
  • Ein unik butikk for heile Hjelmeland

Les resten av følgebrevet for inspirasjon til investering!

2/7-17 – Les meir frå 3 investorar som har valgt å kjøpa seg aksjer i butikken her<<<<<<<<bå spennende informasjon som har dukket opp i butikkvinduene nylig!

Butikkbilde<<<<<<<<br i dag er det tegnet 31 aksjer á kr 25 000,-

14/6-17 – Les prospektet som gir informasjon om butikken på Fister – Prospekt – Fister Butikkdrift


Hvis du har spørsmål – Ta kontakt med:

  • Ola Mosnes tlf. 909 83 243 (ola@partnerregnskap.no)
  • Annbjørg Breiland Egeland (abreiland85@hotmail.com) på tlf. 924 52 147
  • Peter Sigmundstad (peter@sigmundstad.no) tlf. 907 22 304

Spørsmål og svar< em>Kor mange aksjer tegnet så langt?<<<29.06.2017 er det tegnet 31 aksjer. Status vil oppdateres med jevne mellomrom.

Kva er Joker-konseptet og nøkkeltall <<<<<<<<bjonenher.Kven blir butikksjef?<<<<<<<<bm butikksjef vil bli lyst ut og den aktuelle kandidaten blir ansett av styret etter teikningsperioden er over.Korleis er plan for utbytte? <<<<<<<<bvert fastsatt i generalforsamlinga når butikken går i pluss og eventuelt utbytte skal fordelast.


Meir informasjon:<<<<<<<<brmasjon – sjå artikkel i Strandbuen Fredag 16. juni 2017 – Inviterer alle til aksjekjøp<<<<<<<<bligheter diskutert på NRK Rogaland 02. juni 2017 – Kap. 16 Kjempar for Fister-butikken<<<<<<<<b02. juni 2017 – Lokalt engasjement jobber for ny butikk – Dugnad for ny butikk<<<<<<<